loading...

Karachi House Price Index (Aug 2021)

Karachi
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 13,985
 • Price (PKR) -
 • Annual % Change +6.78
Karachi, 5 Marla
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 13,711
 • Price (PKR) 15,424,875
 • Annual % Change +16.42
Karachi, 10 Marla
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 12,717
 • Price (PKR) 28,613,250
 • Annual % Change +12.85
Karachi, 1 Kanal
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 20,274
 • Price (PKR) 91,233,000
 • Annual % Change +1.06
Karachi, 2 Kanal
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 17,947
 • Price (PKR) 161,523,000
 • Annual % Change +5.69

Areas within Karachi