loading...

Karachi House Price Index (Aug 2020)

Karachi
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 12,951
 • Price (PKR) -
 • Annual % Change -3.19
Karachi, 5 Marla
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 11,699
 • Price (PKR) 13,161,375
 • Annual % Change -0.53
Karachi, 10 Marla
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 11,269
 • Price (PKR) 25,355,250
 • Annual % Change +0.16
Karachi, 1 Kanal
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 19,899
 • Price (PKR) 89,545,500
 • Annual % Change -3.70
Karachi, 2 Kanal
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 16,755
 • Price (PKR) 150,795,000
 • Annual % Change -0.82

Areas within Karachi