loading...

Karachi House Price Index (Aug 2022)

Karachi
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 15,479
 • Price (PKR) -
 • Annual % Change +8.88
Karachi, 5 Marla
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 15,877
 • Price (PKR) 17,861,625
 • Annual % Change +14.25
Karachi, 10 Marla
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 14,571
 • Price (PKR) 32,784,750
 • Annual % Change +13.06
Karachi, 1 Kanal
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 21,197
 • Price (PKR) 95,386,500
 • Annual % Change +4.53
Karachi, 2 Kanal
 • Price/Sq. Ft. (PKR) 18,238
 • Price (PKR) 164,142,000
 • Annual % Change +1.35

Areas within Karachi